Na području Srbije, breskve i nektarine se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do plod dostigao polovinu krajnje veličine.

Breskvin smotavac (Cydia molesta) je najznačajnija štetočina breskve i nektarine, a može prouzrokovati štete i na šljivama, kajsijama, jabukama, kruškama i dunjama, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove. Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

Na području Srbije u toku je intenzivno piljenje larvi breskvinog smotavca. U zavisnosti od regiona, registruje se 30 do 50 % piljenja larvi prve generacije.

 

  • U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, u zasadima bresaka i nektarina preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda cihalotrin (Karate Zeon, Grom 0,02 %, Nagan Me 0,005 %, Šakal 0,04 %). 

 

 

 

 

Izvor: www.poljosfera.rs